|
|

شمال - نگین شمال
نگین شمال
و دیلم - گیل و دیلم
گیل و دیلم
دیلم - لاهیج دیلم
لاهیج دیلم
گیلان -
می 2
photo ۲۰۲۲ ۰۱ ۲۹ ۰۰ ۱۹ ۲۳ - آموزش طراحی سایت
آموزش طراحی سایت
33 - آموزش فوتوشاپ در جهاد دانشگاهی
آموزش فوتوشاپ در جهاد دانشگاهی
1 - ورکشاپ مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک
ورکشاپ مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک
آموزشی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی - کارگاه آموزشی «زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی»
کارگاه آموزشی «زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی»
44445555 1 - ورکشاپ تجارت‌الکترونیک در صنعت گردشگری‌و‌هتل‌داری
ورکشاپ تجارت‌الکترونیک در صنعت گردشگری‌و‌هتل‌داری
Screenshot 2021 12 16 at 19 36 50 پایگاه خبری اندیشه روز - وب سایت پایگاه خبری اندیشه روز
وب سایت پایگاه خبری اندیشه روز