|
|

photo ۲۰۲۲ ۰۱ ۲۹ ۰۰ ۱۹ ۲۳ - آموزش طراحی سایت
آموزش طراحی سایت
33 - آموزش فوتوشاپ در جهاد دانشگاهی
آموزش فوتوشاپ در جهاد دانشگاهی
1 - ورکشاپ مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک
ورکشاپ مبانی و مفاهیم تجارت الکترونیک
آموزشی زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی - کارگاه آموزشی «زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی»
کارگاه آموزشی «زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی»
44445555 1 - ورکشاپ تجارت‌الکترونیک در صنعت گردشگری‌و‌هتل‌داری
ورکشاپ تجارت‌الکترونیک در صنعت گردشگری‌و‌هتل‌داری
Screenshot 2021 12 16 at 19 36 50 پایگاه خبری اندیشه روز - وب سایت پایگاه خبری اندیشه روز
وب سایت پایگاه خبری اندیشه روز
Screenshot 2022 02 01 at 19 17 10 آوای تورنگ گیلان - وب سایت موسسه آوای تورنگ
وب سایت موسسه آوای تورنگ
Screenshot 2022 03 07 at 14 52 22 فروشگاه کفش سالیان - وب سایت کیف و کفش سالیان
وب سایت کیف و کفش سالیان
Screenshot 2021 12 16 at 19 37 08 چاپ مهرداد - وبسایت چاپ مهرداد
وبسایت چاپ مهرداد
Screenshot 2020 10 23 وب‌سایت محمد صفری - طراحی وبسایت نماینده رودسر و املش
طراحی وبسایت نماینده رودسر و املش